زبدةالاشعار

موضوع:واقف سرابی

رحلت ایتدی قلب عالم قرب رب العالمینه #پیامبراسلام_واقف_سرابی

شهادت حضرت رسول اکرم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا جواد واقف سرابی . . رحلت ایتدی قلب عالم قرب رب العالمینه قلب عالم دوتدی ماتم خواجه روح الامینه . . خواجۀ عالم گیدنده تاپشوروبدور بو ترابه ای عمبیشتر

گل باشیمون اوسته دم هجراندی عم اوغلی #پیامبراسلام_واقف_سرابی

شهادت حضرت پیغمبر (ص) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم واقف سرابی . گل باشیمون اوسته دم هجراندی عم اوغلی پیغمبر رحمت سنه مهماندی عم اوغلی . . سندن صورا اجماع ایده جاق اهل سقیفه توهین ایده جاق اهل جفا دینبیشتر

قارداش جفای شامدن از بس اوسانموشام #اربعین #واقف_سرابی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki  . مرحوم واقف سرابی . قارداش جفای شامدن از بس اوسانموشام هر رنگه من زمانه خُمنده بویانمشام  . احوال ایسته سن نه که مندن سوروش دیوم چون شهر شامی کوچه به کوچه دولانموشام  بیشتر

اگر چه لام الف لادن آیرولوبدور آه #حسینیه_واقف_سرابی #بیخود_سرابی

شهادت امام حسین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم واقف سرابی . اگر چه لام الف لادن آیرولوبدور آه عجب دگول اولا ما فِی الضَّمیریدن آگاه . خیال آهیله هر نقطه ده تصرف ایدر به عشق نقطه ی ما تحت باءبیشتر

محرم ظاهر اولدی عالم معناده هر یردن #ورود_محرم #واقف_سرابی

ماه محرم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم واقف سرابی . محرم ظاهر اولدی عالم معناده هر یردن اوغول وای ناله سی هر دم گلور خواتون محشردن . . جناب حرّلن گلدی عراقون لشگرشومی احاطه ایلیوبلر غفلتاً سلطان مظلومیبیشتر

حجت تمام قیلدی او الله حجتی #حسینیه_واقف_سرابی

شجاعت و شهادت امام حسین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم واقف سرابی . حجت تمام قیلدی او الله حجتی دوردی دایاندی کوفه و شامون جماعتی . تبلیغ حجّتینده ویروبلر جواب سخت بُلدی گیچوری وقت شهادت یتوبدی وقت بیشتر

گلوب حضوروه قارداش حسین، وفالی باجون #اربعین #واقف_سرابی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم واقف سرابی . گلوب حضوروه قارداش حسین، وفالی باجون دوشوب قراگونه اگنی باشی قرالی باجون . باشین کجاوه یاروب روح چخدی باشیندان خرابه لرده قالوب قالب مثالی باجون . اوزونبیشتر

خداوندا چه دارد نام زینب #زینبیه_واقف_سرابی

مدح حضرت زینب (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم واقف سرابی . خداوندا چه دارد نام زینب مزن سنگ جفا بر جام زینب . بغربت شد پرستار اسیران به محبس مادر ایتام ، زینب . پریشان زلف اكبر، قیدِ لیلی شکنج قید لیلیبیشتر

دسته بندی درختی