زبدةالاشعار

موضوع:هادی وحیدی – زنجان

عمه جان ویران سراده گوهروالا منم من #حضرت_رقیه #هادی_وحیدی

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . هادی وحیدی زنجانی . #سبک_ای_ویرن_ویرانه_یرده . عمه جان ویران سراده گوهروالا منم من اکبرین زیباغزالی،مظهرزهرامنم من . بیرق عشق حسینی ورموشام ویرانبیشتر

کربلا! ای دریچۀ توحید #کربلا_هادی_وحیدی

کربلا … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . هادی وحیدی زنجانی . کربلا! ای دریچۀ توحید آینه در برابر خورشید . ای ستاره! ستارۀ ازلی آفتاب همیشه لم یزلی! . کربلا! ای زلال آیینه غربت راز دار آیینه . ای شکوهِ تمامِبیشتر

دسته بندی درختی