زبدةالاشعار

موضوع:وحید خراسانی

علی ای محرم اسرار مکتوم #حیدریه_وحید_خراسانی

غدیریه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . آیت الله وحید خراسانی . علی ای محرم اسرار مکتوم علی ای حق از حق گشته محرم . علی ای آفتاب برج تنزیل علی ای گوهر دریای تاویل . علی ام الکتاب آفرینش علی چشم و چراغ اهل بینش بیشتر

دسته بندی درختی