زبدةالاشعار

موضوع:وحید قاسمی

آقا چه شد كه حج شما نیمه كاره ماند

خروج از مکه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . وحید قاسمی . آقا چه شد كه حج شما نیمه كاره ماند شب های شهر مكه چرا بی ستاره ماند . بار سفر مبند، دلم شور می زند گویا قیامت است، مَلك صور می زند . من خواب دیده ام، سرتانبیشتر

دسته بندی درختی