زبدةالاشعار

موضوع:وفائی شوشتری

جمال آن پری بی پرده تا از پرده پیدا شد #رضویه_وفائی_شوشتری

در مدح و میلادیه امام ثامن حضرت علی بن موسی الرضا علیهما السلام . ✍️ #زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم وفائی شوشتری . جمال آن پری بی پرده تا از پرده پیدا شد مرا راز نهان از پردۀ جان آشکارا شد . به سودای سر زلفشبیشتر

دسته بندی درختی