زبدةالاشعار

موضوع:ژولیده نیشابوری

کسی که در حق همسایگان دعا می کرد #فاطمیه_ژولیده_نیشابوری

حالات حضرت زهرا (س) . . مرحوم ژولیده نیشابوری . . کسی که در حق همسایگان دعا میکرد گره ز مشگل خلق زمانه وا میکرد . به نوبهار جوانی به حیرتم که چرا برای خود طلب مرگ از خدا میکرد . جنایتی به فراخی آسمان رخ داد که خون زبیشتر

من که از بهر حسین ابن علی در التهابم #عباسیه_ژولیده_نیشابوری

در مدح قمر بنی هاشم حضرت عبّاس علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . مرحوم ژولیده نیشابوری . من که از بهر حسین ابن علی در التهابم مکتب آزادگی را بهترین نایب منابم . باب شهر علم گر باشد علی باب کبارم این عجببیشتر

مژده اى دل که به ما تاج سرى داد خدا #کاظمیه_ژولیده_نیشابوری

مدح و میلادیه حضرت امام کاظم علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . ژولیده نیشابوری . مژده‏ اى دل که به ما تاج سرى داد خدا شب ما سوته دلان را سحرى داد خدا . سجده شکر به جا آر که از رحمت خویش تیر جانسوز دعابیشتر

هوس هرجا نهد پا را تمنّا می‌شود پیدا #پندیات_ژولیده_نیشابوری

عبرتنامه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ژولیده نیشابوری . هوس هرجا نهد پا را تمنّا می‌شود پیدا چنانکه اسم هر کس از مسمّا می‌شود پیدا . به دنیا دل مبند ای دل که دنیا جاودانی نیست که معیار علی از ترک دنیابیشتر

کاش از آمدن کوفه حذر می کردی #مسلمیه_ژولیده_نیشابوری

زبانحال حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ژولیده نیشابوری . کاش از آمدن کوفه حذر می کردی از پی دفع خطر ترک سفر می کردی . زیر شمشیرم و از پردۀ دل می گویم کاش آهنگ سفر جای دگر میبیشتر

در درون سینه می سوزد دل شیدای من #صادقیه_ژولیده_نیشابوری

آتش و غم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ژولیده نیشابوری . در درون سینه می سوزد دل شیدای من ای خدا دریای خون شد سینه سینای من . همچو شمعی پیکرم از آتش و غم آب شد کین زهر آلوده آتش زد ز سر تا پای من . پاسخبیشتر

آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ #مناجات #ژولیده_نیشابوری

مناجات . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ژولیده نیشابوری . آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ آنکه ز اغیار برد شکوه بر یار کجاست . باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک می‌زند بانگ منادی که گنه کار کجاست . سفرهبیشتر

بده ساقی می باقی به عشق خسرو خوبان #مهدیه_ژولیده_نیشابوری

میلادیه حضرت امام زمان عَجّلََ اللهُ تعالی فَرَجَهُ الشَّریف . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ژولیده نیشابوری . بده ساقی می باقی به عشق خسرو خوبان بزن مطرب نی و بربط که آمد نیمه شعبان . قدر قدرت شهی آمد،بیشتر

ای عاشقان ای عاشقان عالم سراپا ناز شد #عباسیه_ژولیده_نیشابوری

میلادیه حضرت ابوالفضل العباس (ع) . ✍️زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ژولیده نیشابوری . ای عاشقان ای عاشقان عالم سراپا ناز شد سیمرغ قاف عشق را هنگامه پرواز شد . زاسرار خلقت بهر ما افشا هزاران راز شد کلک جهان آرایبیشتر

امشب است آن شب که شادى بر در دربار عشق #عباسیه_ژولیده_نیشابوری

میلادیه حضرت ابوالفضل العباس (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ژولیده نیشابوری . امشب است آن شب که شادى بر در دربار عشق حلقه مى کوبد که عقل آمد پى دیدار عشق . ساقیا لبریز کن امشب ز مى پیمانه را تا بهبیشتر

بگو تراب بنازد که بوتراب آمد #حیدریه

بگو تراب بنازد که بوتراب آمد
بگو به ماه نتابد که آفتاب آمد
بگو به بُتگرِ گمره که بت دگر متراش
کسی که بتکده ها را کند خراب، آمد
.
#ژولیده_نیشابوری
#حیدریه_مدح
#حیدریه_میلادیه
#فارسی
.
✍️ #زبدةالاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki

ای خدا را به شرف مظهر ایثار جواد #جوادیه_ژولیده_نیشابوری

مدح حضرت امام جواد علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . ژولیده نیشابوری . ای خدا را به شرف مظهر ایثار جواد ای صفا بخش دل احمد مختار جواد . ای علی را به سخاوت گه بخشش ثانی ای به گلزار عدالت گل بی خار جواد بیشتر