زبدةالاشعار

موضوع:کاظم پوررادی

وداع واپسینیم دور قالور بیر آز زمان زینب #وداع_کاظم_پوررادی

وداع امام حسین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج کاظم پوررادی . وداع واپسینیم دور قالور بیر آز زمان زینب مجال درد دل یوخ کوفیان وئرمیر امان زینب . بو گون معبودیله ئوز عهد و پیمانیم یئتر باشه سزادور بذلبیشتر

دسته بندی درختی