زبدةالاشعار

موضوع:کمیل کاشانی

در سینه اش که نیزۀ وحشی مکان گرفت #حضرت_حمزه_کمیل_کاشانی

شهادت حضرت حمزه (ع) . . . کمیل کاشانی . . در سینه اش که نیزۀ وحشی مکان گرفت ای وای ، قلب خاتم پیغمبران گرفت . وحشی تر از همیشه غلامی که هنده داشت می خواست تا که سود بگیرد زیان گرفت . بیرون شد از کمین و دل شیر را شکافتبیشتر

ﻫﻮﺍی ﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﺩﻝ ﺍﺑﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ #مناجات #کمیل_کاشانی

مناجات . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . کمیل کاشانی . ﻫﻮﺍی ﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﺩﻝ ﺍﺑﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﺠﻮﻡ ﻏﻢ ﻭ ﻏﺮﺑﺖ ﻭ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ . ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺳﺮِ سجاﺩﻩ ﯼ ﺗﻮﺳﻞ ﻭ اشک ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ . ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻏﺮﻕ ﮔﻨﺎﻫﻢ ﻭﻟﯽبیشتر

به نجف رساندم امشب دل درد آشنا را #حیدریه

علی ای همای … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج محمود شریفی ( کمیل کاشانی ) تضمین غزل زیبای استاد شهریار تبریزی . . به نجف رساندم امشب دل درد آشنا را که به خاکبوست آرم نفس شکسته پا را مدد از خدا گرفتم کهبیشتر

دسته بندی درختی