زبدةالاشعار

موضوع:یوسف حق پرست

خونۀ ما تاریک و سرده #فاطمیه_یوسف_حق_پرست

شهادت حضرت فاطمه زهرا عليها السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سبک :: آی منیم نازنین نگاریم… اصغریم ای شیرین زبانیم . . یوسف حق پرست . خونۀ ما تاریک و سرده سینۀ ما یه کوه درده کشته شد هستی ولایت غم بهبیشتر

رنگ رخسار ما پریده #فاطمیه_یوسف_حق_پرست

شهادت حضرت فاطمه زهرا عليها السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سبک : اصغریم ای شیرین زبانیم . . یوسف حق پرست . رنگ رخسار ما پریده غم ما را کسی ندیده شهر پیغمبر ای مدینه مادر ما شده شهیده خانۀ ما دگر شده ماتمبیشتر

السلام ای شمس عالم ای رسول حی سرمد #پیامبراسلام_یوسف_حق_پرست

میلادیه حضرت خاتم الانبیاء (ص) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . یوسف حق پرست(غریب) . . السلام ای شمس عالم ای رسول حی سرمد جان کل آفرینش یا ابا القاسم محمد . فلک پروانه اش ملک دیوانه اش سلاطین سائل در کاشانه اش بیشتر

دسته بندی درختی