زبدةالاشعار

موضوع:14 جون – غلام سیاه

غلام شاه جهان گفت همدم محنم #جون_غلام_سیاه #صالحی_شیرازی

در حالات و شهادت غلام سیاه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صالحی شیرازی تضمین از غزل #حافظ_شیرازی . غلام شاه جهان گفت همدم محنم چرا که بیکس و تنهاست خسرو زمنم نهان به سینه ولایش چو روح در بدنم حجاب چهرۀبیشتر

یادیمه دوشدوقجا شور عاشرشهر الحرام #جون_غلام_سیاه #شانی_تبریزی

در حالات و شهادت غلام سیاه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شانی تبریزی . یادیمه دوشدوقجا شور عاشر شهر الحرام سلب اولور طاقت تاپار بنیاد صبریم انهدام . روز عاشورا ایله بیر امتحان ویردی حسین بیر اوزی بولدیبیشتر

مرحباعشق حسین عالمی هشیار ائلیوب #بیدقداری

غلام سیاه «شهادت جون غلام حضرت سیدالشهداعلیه السلام» . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج داود #بیدقداری . مرحباعشق حسین عالمی هشیار ائلیوب جام دلداده لری شوقیله سرشار ائلیوب یول آچوب عاشقینه لایق ایثار ائلیوب بوبیشتر

ای صحبتی عزّت سوزی عزّت اوزی عزّت#اصحاب_الحسین #عابد_تبریزی

غلام سیاه «شهادت جون غلام حضرت سیدالشهداعلیه السلام»  . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . مرحوم عابد تبریزی . ای صحبتی عزّت سوزی عزّت اوزی عزّت خاک حرمی جوهر اکسیر سیادت . . ای سنله میسّر هامویه عزّت و اعزاز اسمون کتببیشتر

دسته بندی درختی