زبدةالاشعار

موضوع:عباسیه_شهادت

آه او گوندن نینواده نالۀ جانکاهیله #عباسیه_ذهنی_زاده

آمدن حضرت اباعبدالله الحسین ببالین حضرت ابوالفضل .. .. .. مرحوم ذهنی زاده .. .. .. آه او گوندن نینواده نالۀ جانکاهیله یوز یوزه قویدی سپهسالار شاهنشاهیله .. کربلاده رستخیز اعظم اولموش آشکار اقتران ایلوب امامت آفتابیبیشتر

دسته بندی درختی