زبدةالاشعار

موضوع:04 قاسمیه

ای عمو مین شوقیله گلدیم حضوره جان الیمده #قاسمیه_شبیری

استیذان حضرت قاسم (ع ) .. .. مرحوم سعید شبیری .. .. ای عمو مین شوقیله گلدیم حضوره جان الیمده گورنجه واردور آتامدان قتلیمه فرمان الیمده .. .. ای ویرن عیسایه دم وی برگزیده بی نیازه مرغ روحه تنگ اولان بیرجسمه گل ویر روحبیشتر

گل عمو اماندی قالدیم قوم کوفیان الینده #قاسمیه_شانی_تبریزی

استمداد حضرت قاسم ابن الحسن (ع) .. .. مرحوم شانی تبریزی .. .. گل عمو اماندی قالدیم قوم کوفیان الینده آلدی دوره می بو لشکر خنجر و سِنان الینده .. .. بیر یارالی آهو تک من یوز مین اوچیه شکارم قان آخوب گیدوب توانیم، بیربیشتر

تیز یتش فریادیمه سن ای ابوالایتام عمو #قاسمیه_غفاری_زنجانی

استمداد حضرت قاسم ابن حسن (ع) .. .. غفاری زنجانی .. .. تیز یتش فریادیمه سن ای ابوالایتام عمو قتلمه اقدام ایدور جلاد خون آشام عمو .. .. ای یتملر سرپرستی سسلورم امداده گل گل شکارم آهو مثلی نچه مین صیاده گل آت ایاقیندهبیشتر

قالمیشام قاتل الینده منی سال یاده عمو #قاسمیه_معزی_اردبیلی

استمداد حضرت قاسم بن الحسن (ع) .. .. مرحوم معزی اردبیلی .. .. قالمیشام قاتل الینده منی سال یاده عمو کسور عطشان باشیمی تئز یتیش امداده عمو .. .. دیورم دشمن خونخواریمه چوخ ظلم ایلمه نوجوانم ایوی ویران منی قانه بلمهبیشتر

گل عمو یتوردی عهدین عرصه ده تمامه قاسم #قاسمیه_سیفی_اردبیلی

استمداد حضرت قاسم علیه السلام .. .. سیفی اردبیلی .. .. گل عمو یتوردی عهدین عرصه ده تمامه قاسم دوشدی چون غزال زخمی قتلگهده دامه قاسم .. .. شکری واردی کوی حقده سالمشام اله سعادت اولمشام اون اوچ یاشیندا منده سالک طریقتبیشتر

جان یتوب لبلریمه تیز گل عمو جان ئولورم #قاسمیه_شهاب_تبریزی

استمداد حضرت قاسم (ع) .. .. مرحوم شهاب تبریزی .. .. جان یتوب لبلریمه تیز گل عموجان ئولورم گل گوروم گل یوزیوی جان ویروم آسان ئولورم تیز گل عمو جان ئولورم .. .. خدمتیمده ایلمزدیم عمو البّته قصور چوخ چالشدوم که اولام بیردهبیشتر

اون اوچ یاشیندا قاسم ذکر خدا دیلینده #قاسمیه_رسول_بابایی

عزم میدان حضرت قاسم (ع) . . رسول بابائی( شاهد زنجانی ) . . اون اوچ یاشیندا قاسم ذکر خدا دیلینده ایستور گئده جهاده یامرتضی دیلینده . . اذن آلدی جنگه گئتسون قارداش بالاسی قاسم آغلاتدی اهلبیتی غم آشناسی قاسم آماده اولدیبیشتر

اماندی داده گل عمو یخلمشام هرایه گل #قاسمیه_احمدی_جوان

استمداد حضرت قاسم (ع) . . حاج احمد احمدی (جوان) . . اماندی داده گل عمو یخلمشام هرایه گل سالوبلا مرغ روحیمی قفسده اضطرابه گل . . یارالی آهو تک منی سالوبدی دامه کوفیان حصاره سالدى قویمادی گلم خیامه کوفیان بو نامرادی صیدبیشتر

اماندور ای عمو میدانه تئز گل #قاسمیه_احمدیان_خسروشاهی

استمدادجناب قاسم سوال و جواب زبانحال حضرت قاسم(ع) #اماندور_ای_عمو_میدانه_تئز_گل جواب امام حسین (ع) #اوغول_گلدیم_اویان_شهزاده_قاسم . . حاج اصغر احمدیان خسروشاهی . . اماندور ای عمو میدانه تئز گل بویاندی پیکریم آلقانه تئزبیشتر

دسته بندی درختی