زبدةالاشعار

موضوع:02 مسلمیه

آه او وقتن موج ایدیردی کوفه ده شرّ و فساد #مسلمیه_نادری

حالات جناب مسلم (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم نادری میانجی . آه او وقتن موج ایدیردی کوفه ده شرّ و فساد تخت عزتده اوتورموش نانجیب ابن زیاد . . داد او ساعتدن دوشوبدور شهوه شور و ولوله آلدیلارر جلاداربیشتر

گلسن اماندور یا حسین ای عم اوغلی جان گلمه کوفیه #مسلمیه_صافی_تبریزی

زبانحال حضرت مسلم (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صافی تبریزی . گلسن اماندور یا حسین ای عم اوغلی جان گلمه کوفیه سنسن نجات عالمین ای عم اوغلی جان گلمه کوفیه . . ای یادگار مصطفی آرام جان قلبه صفا یوخبیشتر

مسلمه ای اهل کوفه چوخ جسارت ایلدوز #مسلمیه_شعاع_تبریزی

شهادت حضرت مسلم (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شعاع تبریزی . مسلمه ای اهل کوفه چوخ جسارت ایلدوز آدوزی مسلم قویوب دینه خیانت ایلدوز . . من حسین بن علینون جانبیندن نایبم ظاهراً مغلوب گورسز باطناً منبیشتر

در کوفه بزیر تیغ خونبار #مسلمیه_سیدعباس_حسینی

زبانحال حضرت مسلم (ع) با حسین مظلوم (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید عباس حسینی جوهری (ذاکر) . در کوفه بزیر تیغ خونبار می گفت بناله مسلم زار کای ابن عم غریب بی یار دیگر بقیامت است دیدار ای شاه زمانبیشتر

کوفیه قویما قدم شاه دیانت یا حسین #مسلمیه_رضوی_زنجانی

شهادت حضرت مسلم(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . رضوی زنجانی . کوفیه قویما قدم شاه دیانت یا حسین اهل کوفه مسلمه ایتدی خیانت یا حسین دلبر زهرا حسین گلمه مولا یا حسین . . قتلیوه بو اهل کوفه باغلیوب مولا کمر فرقیبیشتر

جانه گتوردی مسلمی دور زمانه یا حسین #مسلمیه_حسینی_زنجانی

زبانحال حضرت مسلم (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حسینی زنجانی . جانه گتوردی مسلمی دور زمانه یا حسین کوفه ده عمریمون گلی دوندی خزانه یا حسین . . چرخ ولایتون حسین یاره لی شاهبازیم کوی محبتون بوگون عاشقبیشتر

سویله حسینه ای صبا کرببلایه گلمسون #مسلمیه_خورشیدبانوناتوان

زبانحال حضرت مسلم (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . خورشید بانو ناتوان قفقازی . سویله حسینه ای صبا کرببلایه گلمسون گلسه دوشر بو شهریده درد و بلایه گلمسون . . سویله گینه گتورمسون کوفیه نازلی اکبری ظلمیله قانینهبیشتر

ای دیار کوفه سنده چوخلی طغیان ایتدیلر #مسلمیه_نادری

حالات جناب مسلم (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم نادری میانجی . ای دیار کوفه سنده چوخلی طغیان ایتدیلر ترک ایدوب عهد وفانی نقض پیمان ایتدیلر . . انتظارونده قالوب مروه صفانون صاحبی سنده سرگردان اولوب دینبیشتر

ترک ائتدی کعبه نی شرف ماسوا حسین #خروج_مکه_سیفی_اردبیلی

خروج امام از مکه خبر شهادت حضرت مسلم (ع) و گریز به شهادت علی اکبر(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سیفی اردبیلی . ترک ائتدی کعبه نی شرف ماسوا حسین شوقیلن اولدی عازم دشت بلا حسین . سِلم حقیله ماملکیندن اوزوبدیبیشتر

دسته بندی درختی