زبدةالاشعار

موضوع:13 وهب

روز محشر اولماسون الله بو شیعه شرمسار #عدلی_تبریزی

احوالات وهب درخواست مادر وَهَب و شهادت آن جوان در روز عاشورا . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج اصغر فرشچی (عدلی تبریزی) . روز محشر اولماسون الله بو شیعه شرمسار اوز شفیعین گورسون اوردا بیرده لطف کردگار . گل وَهَببیشتر

دسته بندی درختی