زبدةالاشعار

موضوع:بقیع

آن مقام منیع میخواهم #بقیع #محمود_ژولیده

به بهانه سالروز تخریب قبور مطهر ائمه بقیع – اوج گیری انتفاضه فلسطین – نابودی قریب الوقوع اسرائیل – و ظهور موفور السرور موعود . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج محمود ژولیده . آن مقام منیعبیشتر

تراب تیره ده وارگنج پربھاسی بقیعون #بقیع_اسماعیل_زرین

سلام بر ائمه بقیع . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج اسماعیل زرین . تراب تیره ده وارگنج پربھاسی بقیعون که قیمتین بوله بولمز مگر خداسی بقیعون . علاج دردیوه خاک بقیعدن ایله چاره که واردی بطنده بیر درده مین دواسیبیشتر

دردا ، فزون شده همه جا ظلم بی امان #بقیع #سیدمسعود_نقیب

بمناسبت سالروز تخریب بقیع . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید مسعود نقیب . دردا ، فزون شده همه جا ظلم بی امان در جایِ جایِ عرصۀ پهناورِ جهان با دستِ اهل زور و زر و مکرِ ناکثان بنگر به این زمانه و حالِ ستمگرانبیشتر

ایستاده ملت ایران، چو کوه #بقیع #محمود_ژولیده

به بهانه سالروز تخریب قبور مطهر ائمه بقیع (ع) توسط وهابیت ملعون . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج محمود ژولیده . ایستاده ملت ایران، چو کوه با صَلابت، با شجاعت، با شکوه . ملتی یکپارچه، یکدست، ناب همچو سایه، همبیشتر

ای بهشت برین و دارِ سلام #بقیع #ریاضی_یزدی

سلام بر بقیع . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . ریاضی یزدی . ای بهشت برین و دارِ سلام ای زمین بقیع برتو سلام . عنبری یا عبیری یا عودی هرچه هستی بهشت موعودی . ای بقیع ای بهشت روی زمین خاکی و برتر از بهشت برین . صَدفبیشتر

دسته بندی درختی