زبدةالاشعار

موضوع:مدینه

مسکینه کرم خانه ی حقدن صله گلدی #حضرت_ام_البنین_انور_اردبیلی

مشاهدات مرحوم حاج انور در مدینه ی منوّره . . . مرحوم انور اردبیلی . . مسکینه کرم خانه ی حقدن صِله گلدی عشقون گل آچوب مزرعه سی حاصله گلدی زینب دیل آچان شهریده طبعیم دیله گلدی اون گون علی اکبر دولانان شهریده قالدیم عطّاربیشتر

آمدم من ای مدینه بردر بانوی گل #عدلی_تبریزی

زائر شهر مدینه خطاب به شهر مدینه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج اصغر فرشچی (عدلی تبریزی ) . آمدم من ای مدینه بردر بانوی گل برمشامم مشک عنبر میرسد یا بوی گل . روز را دانی چرا روشن کند چون آفتاب آری آری چونبیشتر

شهر پیغبر دینه، قبر زهرا هاردادی #عدلی_تبریزی

زائر شهر مدینه خطاب به شهر مدینه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج اصغر فرشچی (عدلی تبریزی ) . شهر پیغبر دینه، قبر زهرا هاردادی هاردا مخفی ایتموسن ،دخت طاها هاردادی . بازو پهلوسی سنان، درگهی اوددا یانان قلبیبیشتر

دسته بندی درختی