زبدةالاشعار

موضوع:روز قدس

زمین مگذار سنگت را تفنگت را فلسطینی #قدس #سیدبشیرحسینی_میانجی

بشارت باد پیروزی – ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki – سید بشیر حسینی میانجی – زمین مگذار سنگت را تفنگت را فلسطینی که ما از دور می بوسیم سنگت را فلسطینی – سلام ما بر آن سنگی که با آن خوار می‌سازی غرور دشمنبیشتر

دسته بندی درختی