زبدةالاشعار

موضوع:عرفه

ز سرشک دیده خاکِ عرفات را بشویم #عرفه #سازگار

یامهدی – عرفه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . غلامرضا سازگار . ز سرشک دیده خاکِ عرفات را بشویم به منا و یا به مشعر به کجا تو را بجویم؟ . تو اگر به من کنی پشت، چه کسی به من کند رو؟ من اگر به تو نگویم به کهبیشتر

عاشقان مدارج عالى #عرفه #لطیفیان

مناجات – عرفه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علی اکبر لطیفیان . عاشقان مدارج عالى در عروجند با سبکبالى . از خداوند پر شدم دیشب تا مرا کرد از خودم خالی . دل دنیا گریز باید داشت معرفت نیست جنس بقالی . ذبحبیشتر

لبیک که در دل عرفات است و منایم #عرفه #سازگار

یا مهدی – عرفه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . غلامرضا سازگار . لبیک که در دل عرفات است و منایم لبیک که از خویش نمودند جدایم . لبیک که سر تا به قدم محو خدایم لبیک که امروز ندانم به کجایم . پرواز کنان زینبیشتر

دسته بندی درختی