زبدةالاشعار

موضوع:برادر

قارداش ئولومی قارداشین حالین کدر ایلر #حسینیه_علی_تیموری

تنها ماندن امام حسین (ع) در برابر لشگر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علی تیموری اردبیلی . قارداش ئولومی قارداشین حالین کدر ایلر قدّین خم ائدوب دهریده خونین جگر ایلر . . قارداش گوره تحقیرائلیور قارداشین اُوباشبیشتر

دنیا بویونی دوتسا اگر ناله و ماتم #برادر #محمدرضاصادقی

در وداع و مرگ برادر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمد رضا صادقی . دنیا بویونی دوتسا اگر ناله و ماتم قارداش ئولوموندن سورا بوکمز بئلی ، هئچ غم . قان آغلادا واردور یری ،گر لیل و نهاری قارداش ئولومی الدن آلار صبربیشتر

دسته بندی درختی