زبدةالاشعار

موضوع :تبریز

چون باز کنی کتابِ تبریز #تبریز #علی_شهودی

تبریز . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علی شهودی . چون باز کنی کتابِ تبریز منظومه هشت بابِ تبریز . حیرت زده می شوی دمادم از اینهمه پیچ و تاب تبریز . باب شرف است و باب مردی هر بابی از آن لباب تبریز . سر سبز شود به...

دسته بندی درختی