زبدةالاشعار

موضوع:عروسی مذهبی

خوان کرم مخلوق را دعوت به مهمانی کند #حیدریه_فاطمیه_لاادری

ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki ?? خوان کرم مخلوق را دعوت به مهمانی کند صد نعمت از رحمت خدا بر خلق ارزانی کند کروبیان در هلهله، قدوسیان در همهمه عیسی به دنبال علی، مریم کنار فاطمهبیشتر

چشمی ندیده در زمین در هر زمان مانندشان #حیدریه_فاطمیه_لاادری

ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki ?? چشمی ندیده در زمین در هر زمان مانندشان خورشید و مه تبریک گو بر وصلت و پیوندشان شادی زهرا و علی پیداست از لبخندشان لبخندشان دارد نشان از خاطربیشتر

ابرهای رحمت حق درّ و گوهر ریختند #حیدریه_فاطمیه_هاشم_وفایی

ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . سید هاشم وفایی . ابرهای رحمت حق درّ و گوهر ریختند نقد هستی را به خاک پای حیدر ریختند . شب نشینان فلک از چشم گوهر بار خویش بهر فیض خاکیان از شوقبیشتر

مبارک اولسون عاشقان وصال زهرا و علی #حیدریه_فاطمیه_روزبه_بخشایش

ازدواج حضرت زهرا (س) و حضرت امیرالمؤمنین (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . کربلایی ایوب روزبه بخشایش . مبارک اولسون عاشقان وصال زهرا و علی داماد اولوبدی بو گجه مولا علی مولا علی(2) . جشن دوتوبدی فرشتگان اولوببیشتر

اهل مدینه غرق شادی، چون شادمان باشد پیمبر #حیدریه_فاطمیه_اسماعیل_تقوایی

ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . اسماعیل تقوایی . اهل مدینه غرق شادی، چون شادمان باشد پیمبر گویند تبریک فراوان، پیوسته بربابای کوثر . گردیده برپا جشن شادی، درصحنه عرش الهی ازبهربیشتر

دسته بندی درختی