زبدةالاشعار

موضوع:لیلةالرغائب

آنکس که در اعمال مراقب باشد #لیلةالرغائب #مرضیه_عاطفی

#لیلةالرغائب . آنکس که در اعمال مراقب باشد بی واسطه با حضرت صاحب باشد آقا تو نگاهی کن و نگذار دلم؛ جا ماندهٔ لیلةُ الرغائب باشد! . . ✔️ #مرضیه_عاطفی . #لیلةالرغائب #مرضیه_عاطفی #مهدیه_فارسی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔:بیشتر

با روی سیه به گفت و گویم امشب #لیلةالرغائب #محسن_زغفرانیه

#لیلةالرغائب . با روی سیه به گفت و گویم امشب شاید نظری کنی به سویم امشب ای کاش که این جمعه بیایی آقا این است تمام آرزویم امشب… . . ✔️ #محسن_زغفرانیه . #لیلةالرغائب #محسن_زغفرانیه #مهدیه_فارسی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ بیشتر

در سفره انتظار خود غم داریم #لیلةالرغائب #محمدمهدی_عبداللهی

#لیلةالرغائب . در سفره انتظار خود غم داریم تا روز ظهور ، راه پرخم داریم در این شب لیلة الرغائب گوییم ای رغبت شیعیان تو را کم داریم . . ✔️ #محمدمهدی_عبداللهی . #لیلةالرغائب #محمدمهدی_عبداللهی #مهدیه_فارسی . ✍️بیشتر

ای یار ز دیده گشته غایب برگرد #لیلةالرغائب #سیدسعید_شاهچراغی

#لیلةالرغائب . ای یار ز دیده گشته غایب برگرد ای هجر تو اعظم مصائب برگرد امشب ز خدا فقط تو را می خواهم ای آرزوی شب رغائب برگرد . . ✔️ #سیدسعید_شاهچراغی . #لیلةالرغائب #سیدسعید_شاهچراغی #مهدیه_فارسی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ بیشتر

یک بار نشد به نفس غالب باشی #لیلةالرغائب_یوسف_رحیمی

#لیلةالرغائب . یک بار نشد به نفس غالب باشی پابند به هر حرام و واجب باشی این بار به خود بیا ، دل من ، تا کی؟ در حسرت لیلة الرغائب باشی . . ✔️ #یوسف_رحیمی . #لیلةالرغائب #یوسف_رحیمی #مهدیه_فارسی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔:بیشتر

از درد زمانه ی فلج میخوانم #لیلةالرغائب #علیرضا_خاکسار

#لیلةالرغائب
.
از درد زمانه ی فلج میخوانم
از ساحت آخرین حجج میخوانم
در خلوت لیلة الرغائب قطعا
عجل لولیک الفرج میخوانم
.
.
✔️ #علیرضا_خاکسار
.
#لیلةالرغائب #علیرضا_خاکسار
#مهدیه_فارسی
.
✍️ #زبدةالاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki

خواهم که مرا ،حال کبوتر بدهند #لیلةالرغائب #سیدهاشم_وفایی

#لیلةالرغائب . خواهم که مرا ،حال کبوتر بدهند دل را به هوای وصل گل پَر بدهند ای کاش به لیلة الرغائب ای دوست گلنغمه و مژدۀ فرج سر بدهند . ✔️ #سیدهاشم_وفایی . #لیلةالرغائب #سیدهاشم_وفایی #مهدیه_فارسی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ بیشتر

سر پر شود از شعور ان شاءالله #لیلةالرغائب #امانی_اردبیلی

#لیلةالرغائب . سر پر شود از شعور ان شاءالله چون سینه ی پر ز شور ان شاءالله شاید شب لیلة الرغایب امسال آید خبر ، ظهور ان شاءالله ✔️ حاج علیرضا #امانی_اردبیلی . #لیلةالرغائب #مهدیه_امانی_اردبیلی #فارسی . ✍️ #زبدةالاشعاربیشتر

دسته بندی درختی