زبدةالاشعار

موضوع:معلم

یاشاسین مهربان معلملر #معلم_کریم_نصیری

در مقام معلم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . کریم نصیری دولت آباد مرند . یاشاسین مهربان معلملر خوش باخیش خوش بیان معلملر . ّقلّه ای عزّ وشوکت وشرفه شانلی پرچم ووران معلملر . ظُلمت جهلی پایمال ایلیوب شمعلرتکبیشتر

مسیحا نفس … #معلم_عدلی_تبریزی

مسیحا نفس … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بنام هستی بخش کاینات و خالق مهربان . تو مسیحا نفسی عشق تو احیای من است سوختن از دل و جان زینت سودای من است تو به دم درس محبت به من آموخته ای زان سبب وصل تو دربیشتر

سنه منتدارام حیاتیم بویو #معلم_قیزیل_قلم

در مقام معلم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . اکبر ستاری (قیزیل قلم) . سنه منتدارام حیاتیم بویو آی منیم مهربان نازمعلمیم تنبل شاگردینم بیرده ازلدن منه الفبانی یاز معلمیم آی منیم مهربان نازمعلمیم . . ایشیقلی چراغبیشتر

ای معلم ای نماد آگهی #معلم_شایان_ارومیه

در مقام معلم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . رحیم شایان . ای معلم ای نماد آگهی آسمان علم را همچون مهی . نور علمت روشنای راه ما شور عشقت عزت ما، جاه ما . پیشه ات چون پیشه پیغمبران ذهن و نطقت روشنایی بخش جان . ازبیشتر

ای جلوۀ الطاف خداوند معلم! #معلم_ابراهیم_قبله

در مقام معلم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . ابراهیم قبله آرباطان . ای جلوۀ الطاف خداوند معلم! شیرین کلماتت همه از قند معلم! . دستان کریم ات، همه دریای سخاوت لبهات شکرزیر و شکرخند، معلم . چون شنبم صبحی و چوبیشتر

می توان در سایه آموختن #معلم_شهریار

در مقام معلم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم استاد شهریار . می توان در سایه آموختن گنج عشق جاودان اندوختن . اول از استاد، یاد آموختیم پس، سویدای سواد آموختیم . از پدر گر قالب تن یافتیم از معلم جان روشنبیشتر

صفابخش دل و جانی معلم #معلم_مژده_اردبیلی

در مقام معلم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مژدۀ اردبیلی . صفابخش دل و جانی معلم به دل ها نورایمانی معلم . چراغ افروزعلمی درطریقت تودرسلک رسولانی معلم . بدین توصیف تو هرگزنشاید توشمع بزم عرفانی معلم . فروزانبیشتر

دسته بندی درختی