زبدةالاشعار

موضوع:نماز

ای نغمۀ عاشقانۀ من #نماز #سازگار

نماز . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج غلامرضا سازگار . ای نغمۀ عاشقانۀ من محبوب ترین ترانۀ من ای محرم خلوت من و دوست ای زمزمۀ شبانۀ من هم بال عروج من به معراج هم مونس آشیانۀ من در محفل با خدا نشستن مطلوب ترینبیشتر

ای مسلمان اصل دین هر آن نماز است و نماز #نماز #رسولی_زنجانی

رمضانیه سرچشمه ی ایمان . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج جواد رسولی زنجانی . ای مسلمان اصل دین هر آن نماز است و نماز آیه آیه معنی قرآن نماز است و نماز . دعوی ایمان بود توأم همیشه با عمل ای بشر سرچشمه ی ایمانبیشتر

عاشق عاشق، اولسا یاریندن شکایت ایلمز #حسینیه_سیدبشیرحسینی

#نماز و #حسینچی . . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید بشیر حسینی میانجی . عاشق عاشق، اولسا یاریندن شکایت ایلمز یار یار اولسا مگر یاره کرامت ایلمز؟ . تاپشوروبدى عترت و قرآنى پیغمبر بیزه کیم مسلماندور امانتدهبیشتر

انسان تاپار مقام عبادت نمازیله #نماز #احمدیان_خسروشاهی

نماز . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج اصغر احمدیان خسروشاهی . انسان تاپار مقام عبادت نمازیله امرخدایه ایلر اطاعت نمازیله . دینون ستون دینی برادر نمازیدور اولموش بودین وشریعت نمازیله . ای تارک صلات ئوزوی سالمابیشتر

سرور جان نمازیدور گل جهان نمازیدور #نماز #منعم_اردبیلی

الصلوة معراج المؤمن . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم منعم اردبیلی . سرور جان نمازیدور گل جهان نمازیدور جهان فنادی سربسر سنه قالان نمازیدور . ائلیکه قبره قویدولار قیتدی گئتدی اقربا او خوف ناک منزله چراغبیشتر

دسته بندی درختی