زبدةالاشعار

موضوع:03 خروج از مکه

در کتاب حق به شأنش آیه ها دارد حسین #ورود_کربلا #محمد_صحتی

دردِ بى دردى . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . صحتی سردرودی ( تخمیسى از مرثیه مشهورِ استاد #شهریار) . . . در کتاب حق به شأنش آیه ها دارد حسین کاف و هاء و یاء، عین، صاد، هل اَتى دارد حسین گوش جان را تا ابد چون نى،بیشتر

در دیار عارفان عرفان سرا دارد حسین #خروج_مکه #هدایت_تبریزی

خروج از مکه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . هدایتی تبریزی تضمین از شعر مرحوم استاد شهریار . در دیار عارفان عرفان سرا دارد حسین گرمی بازار از بیع وشرا دارد حسین شور درسر، لیک دردل ابتلا دارد حسین (شیعیان دربیشتر

ویردی رضا قضایه حسین بن فاطمه #خروج_مکه #صحاف_تبریزی

کوچ از مدینه به کعبه معظمه و از کعبه به طرف کربلا و کیفیت فداکاری سید الشهداء . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صحاف تبریزی . ویردی رضا قضایه حسین بن فاطمه صبر ایتدی هر بلایه حسین بن فاطمه . اولموشدی پای بندبیشتر

کعبه محروم شد ز دیدارت #خروج_مکه #سازگار

خروج کاروان از مکه به سمت کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . غلامرضا سازگار . کعبه محروم شد ز دیدارت یابن زهرا خدا نگهدارت کربلا می‌روی و یا کوفه؟ یا به شام اوفتد سر و کارت؟ . چه شود ای امام جود و کرم یک نگاهبیشتر

کاروانی را حسین با صد نوا می آورد #خروج_مکه #شاجری_زنجانی

خروج کاروان حسینی ازمکه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج رحمان شاجری زنجانی . کاروانی را حسین با صد نوا می آورد بهر قربانی به سوی کربلا می آورد . کربلا ای وعده گاه عشق و سر حدّاد عشق عاشق آزاده بر کویت وفا میبیشتر

ترک ائتدی کعبه نی شرف ماسوا حسین #خروج_مکه_سیفی_اردبیلی

خروج امام از مکه خبر شهادت حضرت مسلم (ع) و گریز به شهادت علی اکبر(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سیفی اردبیلی . ترک ائتدی کعبه نی شرف ماسوا حسین شوقیلن اولدی عازم دشت بلا حسین . سِلم حقیله ماملکیندن اوزوبدیبیشتر

گشت از حریم کعبه برون شهریار عشق #خروج_مکه #سیفی_اردبیلی

خروج از مکه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سیفی اردبیلی . گشت از حریم کعبه برون شهریار عشق تا شُهرۀ جهان شود از اعتبار عشق . همچون ستاره دخترکانی جمیله روی گشتند همنشین امیر قطار عشق . راندند أُشتران و رسیدندبیشتر

ذیحج آیینون سگّیزی ایش مشکله دوشدی #خروج_مکه #یحیوی_اردبیلی

خروج از مکه #گریز به مصائب در راه کربلا و #راه_شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم یحیوی اردبیلی . ذیحج آیینون سگّیزی ایش مشکله دوشدی ائو صاحبی اَل چکدی ائویندن چوله دوشدی ترک ائتدی حجازی یولا بیر قافلهبیشتر

دیار کعبه اولا بولمدون مواظب حسینه #خروج_مکه #حسنی_تبریزی

خروج حضرت اباعبدالله از مکه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج حسین حسنی تبریزی . دیار کعبه اولا بولمدون مواظب حسینه زمین کرب و بلا ایلدی تصاحب حسینه . . پیمبر اوغلی گلوب نچّه گون سنه قوناق اولدی گوگل پیاله سیبیشتر

آچوب حضوریوه ال یارب ایسترم توفیق #مناجات_ذهنی_تبریزی

#مناجات #گریز به : توسل به امام حسین (ع) ، حالات خروج کاروان امام از مدینه ، خروج کاروان امام از مکه ، در راه کربلا ، رسیدن خبر شهادت حضرت مسلم (ع) به امام ، در راه کربلا ، مقابله با لشگر حرّ ، ورود به کربلا ( 270 بیت )بیشتر

حسین جوانلارینی ائتمگه فدا گتورور

خروج کاروان حسینی از حجاز به سمت کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج رحمان شاجری زنجانی . حسین جوانلارینی ائتمگه فدا گتورور بلی بلایه دیوب شاه کربلا گتورور . حجازی ترک ایلیوب شهریار ملک حجاز بلا دیارینهبیشتر

دسته بندی درختی