زبدةالاشعار

موضوع:09 شب عاشورا

بو قان اولان اوره گیم بیقراریدور بو گئجه #شب_عاشورا_عاصی_تبریزی

شب عاشورا . . مرحوم عاصی تبریزی . . بو قان اولان اوره گیم بیقراریدور بو گئجه سبب اودور که گوزوم اشگباریدور بو گئجه . سالوب وجودیمه آتش شرارۀ آهیم بو آه شعله سی سوزنده ناریدور بو گئجه . بساط کرب و بلا چون گوزومده جلوهبیشتر

شب عاشور حسین لیله قدر شهدا #شب_عاشورا_انور_اردبیلی

شب عاشورا-شب عاشقان گریز به زبانحال حضرت رباب در شب عاشورا . . مرحوم انور اردبیلی . . شب عاشور حسین لیلۀ قدر شهدا شب عشق و شب وصل و شب مردان خدا شب پر شور همایون محبّان بلا نور یکتا و جگر بند رسول الثقلین قیلدی ابلاغبیشتر

ای عزاداران شاه مشرقین #شب_عاشورا_دخیل

شب عاشورا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دخیل . ای عزاداران شاه مشرقین یادیمه دوشدی شب قتل حسین . اول گیجه کی صبح عاشورایدی کربلاده شور و واویلایدی . قانیله دولموش گوگل گوز یاشیلن قول بویون اولموش باجیبیشتر

بو گئجه بیعت پوزولدی آشنالر گئتدیلر

شب عاشورا و گریز به شهادت حضرت علی اکبر (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم انور ادربیلی . بو گئجه بیعت پوزولدی آشنالر گئتدیلر قویدیلار پیغمبر اوغلون بی وفالر گئتدیلر . . منبر اوستونده حسین بن علی صاحببیشتر

بزم عرفان دوزه لوب شور و نوایه بوگجه #شب_عاشورا_بیدقداری

شب عاشورا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک . بیدق داری . بزم عرفان دوزه لوب شور و نوایه بوگجه گویلرین اهلی باخور کرب و بلایه بو گجه صوت جانان اوجالور عرشه قرآن اوجالور . اکبرین نغمه ی قرآنی وئرور روحه جلابیشتر

پریشان اولما صبر ایله بلایه محترم باجی #شب_عاشورا_کاتب_اردبیلی

زبانحال امام با خواهر در شب عاشورا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم کاتب اردبیلی . پریشان اولما صبر ایله بلایه محترم باجی وئروبدور بو گئجه مهلت بیزه قوم ظلم باجی بو قدری توکمه گوزیاشون هله وار یدّی قارداشونبیشتر

دسته بندی درختی