زبدةالاشعار

موضوع:05 ورود کربلا

من بو مکانه سرّ معمّا گتورموشم #ورود_کربلا #غفاری_زنجانی

ورود به سرزمین کربلای معلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . غفاری زنجانی . من بو مکانه سرّ معمّا گتورموشم باشه یتوب عیالیمی یکجا گتورموشم . بو یر منادی من بو منانون خلیلیم قربانلاری منایه سراپا گتورموشم . جانبیشتر

بو کربلادی باجی چوخ بلاسی وار بو یرون #ورود_کربلا #عاصی_تبریزی

ورود آل الله به کربلا زبانحال امام به جناب زینب در کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم عاصی تبریزی . بو کربلادی باجی چوخ بلاسی وار بو یرون وفالی عاشقه نی تک نواسی وار بو یرون . هواسی غملو یری پربلا و حزنبیشتر

یری وار بو چولده قان یاش توکه سن عذاره زینب #ورود_کربلا #غفاری_زنجانی

ورود به سرزمین کربلای معلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . غفاری زنجانی . یری وار بو چولده قان یاش توکه سن عذاره زینب بو بلا چولونده محشر گلر آشکاره زینب . . بو یرین منه بلاسین بویوروبدی جدّیم احمد ئوزی آغلیوببیشتر

ای باجی بو بازار عشقه من قویموشام قدم نقد جانله #ورود_کربلا #عاصی_تبریزی

ورود آل الله به کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ساخلا_ناقه_می … 8 سبک . مرحوم عاصی تبریزی ای باجی بو بازار عشقه من قویموشام قدم نقد جانله گلسه هر متاع بلا آلام شامه سن آپار کاروانله . صبر ائلهبیشتر

در کتاب حق به شأنش آیه ها دارد حسین #ورود_کربلا #محمد_صحتی

دردِ بى دردى . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . صحتی سردرودی ( تخمیسى از مرثیه مشهورِ استاد #شهریار) . . . در کتاب حق به شأنش آیه ها دارد حسین کاف و هاء و یاء، عین، صاد، هل اَتى دارد حسین گوش جان را تا ابد چون نى،بیشتر

باجی جان او یئردی بو یئر یقین اولاجاقدی مروه صفا منه #ورود_کربلا #اکبر_قنبری

زبانحال امام حسین (ع) به خواهرش زینب کبراء( س)هنگام ورود به سر زمین کربلای معلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . اکبر قنبری تیکمه داش . باجی جان او یئردی بو یئر یقین اولاجاقدی مروه صفا منه من حسینم عشق خلیلیمبیشتر

قدمون مبارک اولسون بورا کربلادی زینب #ورود_کربلا #نادربابایی

ورود به کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج نادر بابایی . قدمون مبارک اولسون بورا کربلادی زینب بو چولون هواسی غمدور ، غمه مبتلادی زینب . . اولاجاق مقامی شایان گلر اهل راز و طاعت ایدر آلتی گوشه قبری هامیبیشتر

ای باجی زینب بو یر کرب و بلا دور آگه اول #ورود_کربلا #زایر_تبریزی

ورود کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم زایر عمو . ای باجی زینب بو یر کرب و بلا دور آگه اول هر بلا گلسه بو یرده سن منیله همره اول . . عالم معناده بو صحراده وار شأن و شرف گلمیشم من بو منای اهل عشقه جانبیشتر

دسته بندی درختی