زبدةالاشعار

موضوع:17 کوچ از کربلا

قارداش بو پیکرین باشا باش قاندی یاره دی #کوچ_کربلا_شمس_شاب_تبریزی

کوچ از قتلگاه زبانحال حضرت زینب (س) .. .. شمس شاب تبریزی .. .. قارداش بو پیکرین باشا باش قاندی یاره دی گویا بیر آسماندی سراسر ستاره دی .. گلزار عشقیدور بو چوخور یر باخان دییر زینب سولان گل اوسته نوالی هزاره دی .. بوبیشتر

ای یارالی گول جسمون سربسر جراحتدور #کوچ_کربلا_حسین_رحمتی

کوچ از کربلا زبانحال حضرت زینب (س) خطاب به حضرت امام حسین (ع) .. .. مرحوم حاج میرزا حسین رحمتی مرندی .. .. ای یارالی گل جسمون سربسر جراحتدور وای اولا منه قارداش سنده بو نه حالتدور .. .. سن کیمی بو عالمده بیر یارالی جانبیشتر

ای قانه غلطان گل بدن سن نور عینیم سن منیم #کوچ_کربلا_خوندل_تبریزی

کوچ از کربلا زبانحال حضرت زینب (س) .. .. مرحوم خوندل تبریزی .. .. ای قانه غلطان گل بدن سن نور عینیم سن منیم؟ دیلّن دیلون قربانی من آیا حسینیم سن منیم؟ .. .. اطرافیمی دشمن آلوب آخر اوزوم وحشتدییَم یوخ دادخواهیم بیر نفربیشتر

اسیر شمر کافرم ایدوم نه چاره من حسین #کوچ_کربلا_شانی_تبریزی

کوچ از کربلا زبانحال حضرت زینب علیها سلام .. .. مرحوم شانی تبریزی .. .. اسیر شمر کافرم ایدوم نه چاره من حسین یارالی پیکرون سنون قویوبلا بی کفن حسین .. .. سالوبلا قتلگاهدن بو قصدیله گذاریمی که آرتورام جنازه وی گورنده آهبیشتر

نه یاتموسان قوری یرده گوز آچ اویان یارالی #کوچ_کربلا_ستار_رزاقی

زبانحال حضرت زینب (س) در موقع کوچ از قتلگاه به برادرش .. .. ستار رزاقی تبریزی .. .. نه یاتموسان قوری یرده گوز آچ اویان یارالی اماندی ایله منه حالیوی بیان یارالی .. مُسافرَم گیدیریم دور مَنی اؤزون یولا سال وفالی زینبویبیشتر

باش آچوبدی جدیم آغلار بزم محنتونده قارداش #کوچ_کربلا_محیر_اردبیلی

زبانحال حضرت زینب علیها سلام در کوچ از کربلا .. .. محیر اردبیلی .. .. باش آچوبدی جدّیم آغلار بزم محنتونده قارداش وار آنام بتولون عطری قانلو تربتونده قارداش .. .. ای اولان گوزل وجودی اعتباری کائناتون متّصفدی چون صفاتبیشتر

سنسن منیم قارداشیم ای باشسیز علامت سیز بدن #کوچ_کربلا_ذهنی_تبریزی

کوچ از کربلا زبانحال حضرت زینب (س) .. .. مرحوم ذهنی تبریزی .. .. سنسن منیم قارداشیم ای باشسیز علامت سیز بدن نه وار لباسون نه باشون معلوم ایدوم آیا ندن ای خسرو گلگون کفن .. .. تیترر ایاقیم گلماقا حالون منی مرعوب ایدوببیشتر

زینب به گریه آمد و گفت ای خدا چرا #کوچ_کربلا_صدری_اردبیلی

کوچ از کربلا زبانحال حضرت زینب (س) .. .. مرحوم میرزا فضلعلی صدرالممالکی(صدری اردبیلی) .. .. زینب به گریه آمد و گفت ای خدا چرا؟ این آفتاب عزّت من در جدا چرا؟ .. کشتی اگر شکسته در ای بحر پرخطر در نوک نیزه تشنه سر ناخدابیشتر

بویانوب باشدان ایاقه بدنون قانه حسین #کوچ_کربلا_آسال_اردبیلی

کوچ از کربلا .. .. کربلایی نوید آسال اردبیلی .. .. بویانوب باشدان ایاقه بدنون قانه حسین جسموون بنذری وار لالۀ خندانه حسین .. .. اوخ بولوبدور سینووی کعبۀ عرفان گورونور کیم بصیر اولسا دییر مخزن ایمان گورونور بو سوکولمیشبیشتر

ساربانلار من اسیره بیر ویرون رخصت سیز الله #کوچ_کربلا_اعظمی_تبریزی

کوچ از قتلگاه .. .. مرحوم اعظمی تبریزی .. .. ساربانلار من اسیره بیر ویرون رخصت سیز الله تا اؤپوم بو گل بدندن وار هله فرصت سیز الله .. .. صبریمی الدن آلوبدور بو یارالی گل جنازه بو داغیلمیش پیکر اوسته دل آچوم راز و نیازهبیشتر

سنه یاحسین یوزیمدن آچیلان نقابیم آغلار #کوچ_کربلا_یحیوی_اردبیلی

زبانحال زینب به امام حسین در کوچ از کربلا .. .. مرحوم یحیوی اردبیلی .. .. سنه یاحسین یوزیمدن آچیلان نقابیم آغلار باشیم اوسته ذرّه ذرّه دوشن آفتابیم آغلار .. .. اورگیمده مه جمالون ایشیقین گورن گوزوم وار منه بیر چراغ شببیشتر

دسته بندی درختی