زبدةالاشعار

اورکلر اولدی فراقینده باغریقان سید #شهیدخدمت_محمد_هوشمند

تقدیم به شهدای سقوط بالگرد،رئیس جمهور عزیزمان و هيئت همراه (شهدای بااخلاص راه خدمت) .. .. .. محمد هوشمند .. .. .. اورکلر اولدی فراقینده باغریقان سید هایانداسان سنه قربان اولا بو جان سید .. ندن داخی او گوزل با صفا سسینبیشتر

سر پناه اهل ایران را چه کردی آسمان #شهیدحدمت_نصیری_میانجی

تقدیم به شهدای سقوط بالگرد،رئیس جمهور عزیزمان و هيئت همراه (شهدای بااخلاص راه خدمت) #فارسی_ترکی .. .. .. محمدرضا نصیری میانجی .. .. .. #فارسی .. سر پناه اهل ایران را چه کردی آسمان غرق آهیم آن عزیزان را چه کردی آسمان دردبیشتر

پی خورشید شب تا صبح در سوز مه و باران #شهیدخدمت_میثم_داودی

تقدیم به شهدای سقوط بالگرد،رئیس جمهور عزیزمان و هيئت همراه (شهدای بااخلاص راه خدمت) .. .. .. میثم داودی .. .. .. پیِ خورشید، شب تا صبح، در سوزِ مِه و باران به گریه تاختیم از غرب تا شرق ارسباران .. به گریه رد شدیم از کوهبیشتر

اولمادی آیری خیالین خلقه خدمتدن سورا #شهیدخدمت_شایان_ارومیه

تقدیم به شهدای سقوط بالگرد،رئیس جمهور عزیزمان و هيئت همراه (شهدای بااخلاص راه خدمت) .. .. .. رحیم شایان ارومیه .. .. .. اولمادی آیری خیالین خلقه خدمتدن سورا سویله مزدین ملته حق و حقیقتدن سورا .. فکر و ذکرین اولموشویدیبیشتر

خبر داری که با این دل دل عاشق چه ها کردی #شهیدخدمت_رضا_خورشیدی

تقدیم به شهدای سقوط بالگرد،رئیس جمهور عزیزمان و هيئت همراه (شهدای بااخلاص راه خدمت) .. .. .. رضا خورشیدی‌ فرد .. .. .. خبر داری که با این دل، دل عاشق چه ها کردی؟ میان بُهتِ اندوه فراوانت رها کردی .. اگرچه باورش سخت استبیشتر

شهید راه خدمت آل هاشم #شهیدخدمت_شهودی

در سوگ یار مردم (شهید آیت الله دکتر آل هاشم) .. .. .. شهودی .. .. .. شهید راه خدمت آل هاشم چراغ راه امت آل هاشم .. نخواهد رفت سیمای نجیبت ز یادم تا قیامت آل هاشم .. به اوج قله عزت رسیدی به توفیق شهادت آل هاشم .. زپا تابیشتر

دسته بندی درختی