زبدةالاشعار

موضوع :رهبر

السلام ای حق یولوندا بذل ائدن جان السلام #قاسم_سلیمانی #محمدرضاصادقی

تقدیم به شهدای انقلاب – ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki – محمد رضا صادقی – السلام ای حق یولوندا بذل ائدن جان السلام السلام ای رهروان دین و قران السلام – سیز سبب اولدوز که اسلام اهلی تاپدی عزتی ملت ایرانه سیز وئردوز بو...

شیعیان دیگر هوای نینوا باید نمود #قاسم_سلیمانی #سیفی_اردبیلی

هوای نینوا … – ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki – سیفی اردبیلی – شیعیان دیگر هوای نینوا باید نمود بر حسین و بر نمازش اقتدا باید نمود – در دیار عشق باید با کفن تکبیر گفت سینه را آماج تیر و نیزه ها باید نمود – وقت دل...

دسته بندی درختی