زبدةالاشعار

معرفت صاحبی لازمدی که بیدار اولسون #پندیات_میرزائی_زنجانی

حسینچیلر اوخوسون .. .. .. لطف الله میرزائی زنجانی .. .. .. معرفت صاحبی لازمدی که بیدار اولسون سوزی کرداری اوز آدینه سزاوار اولسون .. رشته ده مکتب عرفانین اولان شاگردی گرک هر صحبتی هر لفظی گهربار اولسون .. شخص نادان نهبیشتر

شیعۀ پاک حیدری صادقی صدقیلن تانور #صادقیه_معروف_اهری

مدح و شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام .. .. معروف اهری .. .. شیعۀ پاک حیدری صادقی صدقیلن تانور شاه ولا کمکلری صادقی صدقیلن تانور تشنۀ جام کوثری صادقی صدقیلن تانور سالک خط رهبری صادقی صدقیلن تانور رهرو راه جعفریبیشتر

منصور ظلمیندن هامی اهل جهان مغموم اولوب #صادقیه_ذاکر_تبریزی

در احوالات حضرت امام جعفر صادق (ع) .. .. مرحوم ذاکر تبریزی .. .. منصورظلمیندن هامی اهل جهان مغموم اولوب جبرا امام جعفرصادق بوگون مسموم اولوب .. .. آتمیش بش ایل عمرایلیوب یا اینکه یتموش سالیده مسموم ایدوب اول حضرتی یرمیبیشتر

ای تیغ زهر آلودیله مسموم آتام لای لای #حیدریه_کریمی_مراغه_ای

شهادت حضرت علی (ع) .. .. #سبک_ویرانه_ده_نازلو_بالام .. .. مرحوم کریمی مراغه ای .. .. ای تیغ زهر آلودیله مسموم آتام لای لای یرمی بش ایل خانه نشین مظلوم آتام لای لای مظلوم آتام لای لای .. .. ای ذوالفقارین صاحبی دوشدون نهبیشتر

على وفاتی عجب کوفه ده قیامت ایدوب #حیدریه_ذهنی_زاده

شهادت امیر المؤمنین علی (ع) .. .. مرحوم ذهنی زاده .. .. على وفاتی عجب کوفه ده قیامت ایدوب تمام شیعه لری مبتلای محنت ایدوب .. بو صبح تیره طلوع ایتمییدی کاش هرگز ایشقلی گوندوزی خلقون گوزینده ظلمت ایدوب .. جفای دهر ایاقدانبیشتر

دسته بندی درختی