زبدةالاشعار

موضوع:05 حسینیه

هدفدن غافل اولماز کیم جهاندا اهل دقتدی #حسینیه_منتظری

فَاعتَبِروا یا اولوالالباب پندیات – قتلگاه .. .. منتظری شریف آباد .. .. هدفدن غافل اولماز کیم جهاندا اهل دقّتدی بیلور انگیزه خلقتدن خداونده عبادتدی .. عبَث بیر ایش حکیمِ مُطلقه حاشا دگول جایز طبیعی امرلردن هرنهبیشتر

حقی جهانه ایلدی اعلان یارالی باش #حسینیه_حزین_خسروشاهی

یارالی باش از عاشورا تا خرابۀ شام .. .. مرحوم حاج حیدر خسروشاهی (حزین) .. .. حقّی جهانه ایلدی اعلان یارالی باش قویدی تمام عالمی حیران یارالی باش .. اهل جفا جفائیله تا ووردی نیزیه گون تک جداده اولدی نمایان یارالی باش بیشتر

قدسیان گوردی حسین راز و نیاز اوستونده دی #حسینیه_قائمی

راز و نیاز حضرت امام حسین (ع ) در مصرع شهادت .. .. قائمى .. .. قدسیان گوردی حسین راز و نیاز اوستونده دی امتی دلدن دعا ایلور نماز اوستونده دی .. .. دل آچوب درگاه حقه عرض حاجات ایلوری قانلو قوم اوسته خدائیله مناجات ایلوریبیشتر

ای زینبه هر بیر نظری قدرت و یارا #وداع_بلوری

وداع امام حسین(ع) زبانحال حضرت زینب(س) .. .. مرحوم بلوری .. .. ای زینبه هر بیر نظری قدرت و یارا گوز سنده ایدر آینۀ حقّه تماشا .. آیات ولا مصحف حسنونده عیاندور اسمون اودی هر لحظه منه ورد زباندور .. .. بو عرصه ده سن نصببیشتر

ایتدوقوم او روز الستده عهدیمه خدا ایلدیم وفا #حسینیه_شوری_تبریزی

راز و نیاز حضرت امام مظلوم (ع) در قتلگاه .. .. مرحوم شوری تبریزی .. .. ایتدوقوم او روز الستده عهدیمه خدا ایلدیم وفا دوغرانوب تماماً کومکلریم یالقوزام اوزوم تشنه ای خدا .. .. مقصدیم منیم سن سن ای خدا ماسوانی گور باشدانبیشتر

دسته بندی درختی