زبدةالاشعار

طرح 1 سه ستونه

طرح 2 یک ستونه

ای آچمامیش گلوم منه مینلر بهاریدون #کوچ_شام #مختار_وطن_پرست

کوچ از شام زبانحال حضرت زینب (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مختار وطن پرست . ای آچمامیش گُلوم منه مینلر بهاریدون گلزاریم ایچره غنچه ده بیر گلعذاریدون . . حسرتدیم شیرین دیله شیرین دیلیم منیم گل بیر دیله دانشبیشتر

گلوب زینب قبرون اوستونه شاه کربلاقارداش #اربعین #بیدق_داری

اربعین . ✍️ #زبدهالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . . #سبک_خداحافظ_ای_آنام_باجی … 3 سبک #سبک_شیرین_سوزوم_آیدین_اولدوزوم … #سبک_عم_اوغلی_چوخ_گل_سارالار . . حاج داود بیدق داری . گلوب زینب قبرون اوستونه شاهبیشتر

سَگیز ایل کفریله پیکار اِئلَدی ملّتیمیز #دفاع_مقدس #ستار_رزاقی

تقدیم به رزمندگان هشت سال دفاع مقدس . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . ستار رزاقی تبریزی . سَگیز ایل کفریله پیکار اِئلَدی ملّتیمیز دائماً حفظ اولا تا دهریده حیثییّتیمیز . باغلییوب شوقیله همّت کمرین عاشقلر رهبرینبیشتر

طرح 2 دو ستونه

ای آچمامیش گلوم منه مینلر بهاریدون #کوچ_شام #مختار_وطن_پرست

کوچ از شام زبانحال حضرت زینب (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مختار وطن پرست . ای آچمامیش گُلوم منه مینلر بهاریدون گلزاریم ایچره غنچه ده بیر گلعذاریدون . . حسرتدیم شیرین دیله شیرین دیلیم منیم گل بیر دیله دانشبیشتر

گلوب زینب قبرون اوستونه شاه کربلاقارداش #اربعین #بیدق_داری

اربعین . ✍️ #زبدهالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . . #سبک_خداحافظ_ای_آنام_باجی … 3 سبک #سبک_شیرین_سوزوم_آیدین_اولدوزوم … #سبک_عم_اوغلی_چوخ_گل_سارالار . . حاج داود بیدق داری . گلوب زینب قبرون اوستونه شاهبیشتر

سَگیز ایل کفریله پیکار اِئلَدی ملّتیمیز #دفاع_مقدس #ستار_رزاقی

تقدیم به رزمندگان هشت سال دفاع مقدس . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . ستار رزاقی تبریزی . سَگیز ایل کفریله پیکار اِئلَدی ملّتیمیز دائماً حفظ اولا تا دهریده حیثییّتیمیز . باغلییوب شوقیله همّت کمرین عاشقلر رهبرینبیشتر

گلدی باجون دوباره دشت بلایه قارداش #اربعین #شوری_تبریزی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرمحمود آقا شوری تبریزی . گلدی باجون دوباره دشت بلایه قارداش دوربیر نوازش ایله بو بینوایه قارداش . ششگوشه قبری زینب هر آن سالوب خیاله دوشدوقجا یاده قبرون باعث اولوببیشتر

گر طلبکار حضوری لب به غیبت وامکن #پندیات #صائب_تبریزی

پندیات . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . صائب تبریزی . گر طلبکار حضوری لب به غیبت وامکن عیب خود پوشیده و از دیگران پیدا مکن . دورباش هرزه گویان است مهر خامشی ایمنی می خواهی از زخم زبان، لب وا مکن . زندۀ مخلوق، چونبیشتر

ای چرخ ریختی ز جفا خاک بر سرم #کوچ_شام #ذلیل_تبریزی

کوچ از شام زبانحال حضرت زینب (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ذلیل تبریزی . ای چرخ ریختی ز جفا خاک بر سرم از جور تو چه گویم همیشه در آذرم . بانوی دهربودم و کردی تو دربدر همچو اسیر روم شده خاک بسترم بیشتر

طرح 3 سه ستونه

ای آچمامیش گلوم منه مینلر بهاریدون #کوچ_شام #مختار_وطن_پرست

کوچ از شام زبانحال حضرت زینب (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مختار وطن پرست . ای آچمامیش گُلوم منه مینلر بهاریدون گلزاریم ایچره غنچه ده بیر گلعذاریدون . . حسرتدیم شیرین دیله شیرین دیلیم منیم گل بیر دیله دانشبیشتر

سَگیز ایل کفریله پیکار اِئلَدی ملّتیمیز #دفاع_مقدس #ستار_رزاقی

تقدیم به رزمندگان هشت سال دفاع مقدس . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . ستار رزاقی تبریزی . سَگیز ایل کفریله پیکار اِئلَدی ملّتیمیز دائماً حفظ اولا تا دهریده حیثییّتیمیز . باغلییوب شوقیله همّت کمرین عاشقلر رهبرینبیشتر

گلدی باجون دوباره دشت بلایه قارداش #اربعین #شوری_تبریزی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرمحمود آقا شوری تبریزی . گلدی باجون دوباره دشت بلایه قارداش دوربیر نوازش ایله بو بینوایه قارداش . ششگوشه قبری زینب هر آن سالوب خیاله دوشدوقجا یاده قبرون باعث اولوببیشتر

گر طلبکار حضوری لب به غیبت وامکن #پندیات #صائب_تبریزی

پندیات . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . صائب تبریزی . گر طلبکار حضوری لب به غیبت وامکن عیب خود پوشیده و از دیگران پیدا مکن . دورباش هرزه گویان است مهر خامشی ایمنی می خواهی از زخم زبان، لب وا مکن . زندۀ مخلوق، چونبیشتر

طرح 3 چهار ستونه

ای آچمامیش گلوم منه مینلر بهاریدون #کوچ_شام #مختار_وطن_پرست

کوچ از شام زبانحال حضرت زینب (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مختار وطن پرست . ای آچمامیش گُلوم منه مینلر بهاریدون گلزاریم ایچره غنچه ده بیر گلعذاریدون . . حسرتدیم شیرین دیله شیرین دیلیم منیم گل بیر دیله دانشبیشتر

سَگیز ایل کفریله پیکار اِئلَدی ملّتیمیز #دفاع_مقدس #ستار_رزاقی

تقدیم به رزمندگان هشت سال دفاع مقدس . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . ستار رزاقی تبریزی . سَگیز ایل کفریله پیکار اِئلَدی ملّتیمیز دائماً حفظ اولا تا دهریده حیثییّتیمیز . باغلییوب شوقیله همّت کمرین عاشقلر رهبرینبیشتر

گلدی باجون دوباره دشت بلایه قارداش #اربعین #شوری_تبریزی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرمحمود آقا شوری تبریزی . گلدی باجون دوباره دشت بلایه قارداش دوربیر نوازش ایله بو بینوایه قارداش . ششگوشه قبری زینب هر آن سالوب خیاله دوشدوقجا یاده قبرون باعث اولوببیشتر

گر طلبکار حضوری لب به غیبت وامکن #پندیات #صائب_تبریزی

پندیات . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . صائب تبریزی . گر طلبکار حضوری لب به غیبت وامکن عیب خود پوشیده و از دیگران پیدا مکن . دورباش هرزه گویان است مهر خامشی ایمنی می خواهی از زخم زبان، لب وا مکن . زندۀ مخلوق، چونبیشتر

سایۀ ولا باشیمندان ظلمیله کم اولدی قارداش #اربعین #شمس_شاب_تبریزی

اربعین . ✍️ #زبدهالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . شمس شاب تبریزی . . سایۀ ولا باشیمندان ظلمیله کم اولدی قارداش اشک نابیله عذاریم هر زمان نم اولدی قارداش . . رمز عشقه پی آپاردیم سندن آیریلان زمانی عاشقانه هفت شهر عشقی گزدیمبیشتر

بیلون ای گروه سعادت نصیب #پندیات #دخیل

دربی وفائی دنیا و گریز به حضرت قاسم (ع) . ✍️ #زبدهالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دخیل . بیلون ای گروه سعادت نصیب منازل اوزاقدور اجل عنقریب . محل اقامت دگل بوجهان کو چاکوچدہ دور متصل بو جهان . سرافیل ایدر دمبدم صوریبیشتر

طرح 4 سه ستونه

طرح 4 چهار ستونه

دسته بندی درختی