زبدةالاشعار

طرح 1

طرح 2

قبروندی بو یا روضۀ رضواندور حسین جان #اربعین #شهاب_اهری

اربعین زبانحال حضرت زینب (س) . ✍️ #زبدهالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حسین شهاب پور اهری . . قبروندی بو یا روضۀ رضواندور حسین جان ای شاه شهیدان زینب بو گوزل قبریوه قرباندور حسین جان ای قبله ی جانان . . بو شوره یئری قبرونبیشتر

گیتمه ای نفس هوا تیره و شیطانی یولا #پندیات #سیفی_اردبیلی

پندیات . ✍️ #زبدهالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سیفی اردبیلی . گیتمه ای نفس هوا تیره و شیطانی یولا جهد ائله ال تاپاسان روشن و رحمانی یولا . دهر فانیدن هامی بار سفر باغلیاجاق آیق اول توشۀ عمر ایلمه خُسرانی یولا . اوچوقبیشتر

بیر باش گوتور مزاریدن ایله نظر من خواهره #اربعین #عدلی_تبریزی

اربعین زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . عدلی تبریزی . . بیر باش گوتور مزاریدن ایله نظر من خواهره گلدیم سپم گوز یاشیمی قارداش بو قبر اطهره . قامت خمیده گلموشم قرخ گوندی غرق محنتمبیشتر

طرح 3

قبروندی بو یا روضۀ رضواندور حسین جان #اربعین #شهاب_اهری

اربعین زبانحال حضرت زینب (س) . ✍️ #زبدهالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حسین شهاب پور اهری . . قبروندی بو یا روضۀ رضواندور حسین جان ای شاه شهیدان زینب بو گوزل قبریوه قرباندور حسین جان ای قبله ی جانان . . بو شوره یئری قبرونبیشتر

گیتمه ای نفس هوا تیره و شیطانی یولا #پندیات #سیفی_اردبیلی

پندیات . ✍️ #زبدهالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سیفی اردبیلی . گیتمه ای نفس هوا تیره و شیطانی یولا جهد ائله ال تاپاسان روشن و رحمانی یولا . دهر فانیدن هامی بار سفر باغلیاجاق آیق اول توشۀ عمر ایلمه خُسرانی یولا . اوچوقبیشتر

بیر باش گوتور مزاریدن ایله نظر من خواهره #اربعین #عدلی_تبریزی

اربعین زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . عدلی تبریزی . . بیر باش گوتور مزاریدن ایله نظر من خواهره گلدیم سپم گوز یاشیمی قارداش بو قبر اطهره . قامت خمیده گلموشم قرخ گوندی غرق محنتمبیشتر

ترک ائدیر شامی خانم زینب مرضیه تبار #کوچ_شام #علیرضا_عباسی

کوچ از شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علیرضا عباسی ( احسان تبریزی ) ترک ائدیر شامی خانم زینب مرضیه تبار آچیلیب قید اسارت ولی یوخ دیلده قرار چخدیلار کنج قفسدن او پریشان بالالار دام ظلّامیدن آزاد اولوب اولادبیشتر

طرح 4

قبروندی بو یا روضۀ رضواندور حسین جان #اربعین #شهاب_اهری

اربعین زبانحال حضرت زینب (س) . ✍️ #زبدهالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حسین شهاب پور اهری . . قبروندی بو یا روضۀ رضواندور حسین جان ای شاه شهیدان زینب بو گوزل قبریوه قرباندور حسین جان ای قبله ی جانان . . بو شوره یئری قبرونبیشتر

گیتمه ای نفس هوا تیره و شیطانی یولا #پندیات #سیفی_اردبیلی

پندیات . ✍️ #زبدهالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سیفی اردبیلی . گیتمه ای نفس هوا تیره و شیطانی یولا جهد ائله ال تاپاسان روشن و رحمانی یولا . دهر فانیدن هامی بار سفر باغلیاجاق آیق اول توشۀ عمر ایلمه خُسرانی یولا . اوچوقبیشتر

بیر باش گوتور مزاریدن ایله نظر من خواهره #اربعین #عدلی_تبریزی

اربعین زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . عدلی تبریزی . . بیر باش گوتور مزاریدن ایله نظر من خواهره گلدیم سپم گوز یاشیمی قارداش بو قبر اطهره . قامت خمیده گلموشم قرخ گوندی غرق محنتمبیشتر

ترک ائدیر شامی خانم زینب مرضیه تبار #کوچ_شام #علیرضا_عباسی

کوچ از شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علیرضا عباسی ( احسان تبریزی ) ترک ائدیر شامی خانم زینب مرضیه تبار آچیلیب قید اسارت ولی یوخ دیلده قرار چخدیلار کنج قفسدن او پریشان بالالار دام ظلّامیدن آزاد اولوب اولادبیشتر

ای آچمامیش گلوم منه مینلر بهاریدون #کوچ_شام #مختار_وطن_پرست

کوچ از شام زبانحال حضرت زینب (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مختار وطن پرست . ای آچمامیش گُلوم منه مینلر بهاریدون گلزاریم ایچره غنچه ده بیر گلعذاریدون . . حسرتدیم شیرین دیله شیرین دیلیم منیم گل بیر دیله دانشبیشتر

طرح 5

قبروندی بو یا روضۀ رضواندور حسین جان #اربعین #شهاب_اهری

اربعین زبانحال حضرت زینب (س) . ✍️ #زبدهالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حسین شهاب پور اهری . . قبروندی بو یا روضۀ رضواندور حسین جان ای شاه شهیدان زینب بو گوزل قبریوه قرباندور حسین جان ای قبله ی جانان . . بو شوره یئری قبرونبیشتر

گیتمه ای نفس هوا تیره و شیطانی یولا #پندیات #سیفی_اردبیلی

پندیات . ✍️ #زبدهالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سیفی اردبیلی . گیتمه ای نفس هوا تیره و شیطانی یولا جهد ائله ال تاپاسان روشن و رحمانی یولا . دهر فانیدن هامی بار سفر باغلیاجاق آیق اول توشۀ عمر ایلمه خُسرانی یولا . اوچوقبیشتر

بیر باش گوتور مزاریدن ایله نظر من خواهره #اربعین #عدلی_تبریزی

اربعین زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . عدلی تبریزی . . بیر باش گوتور مزاریدن ایله نظر من خواهره گلدیم سپم گوز یاشیمی قارداش بو قبر اطهره . قامت خمیده گلموشم قرخ گوندی غرق محنتمبیشتر

ترک ائدیر شامی خانم زینب مرضیه تبار #کوچ_شام #علیرضا_عباسی

کوچ از شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علیرضا عباسی ( احسان تبریزی ) ترک ائدیر شامی خانم زینب مرضیه تبار آچیلیب قید اسارت ولی یوخ دیلده قرار چخدیلار کنج قفسدن او پریشان بالالار دام ظلّامیدن آزاد اولوب اولادبیشتر

ای آچمامیش گلوم منه مینلر بهاریدون #کوچ_شام #مختار_وطن_پرست

کوچ از شام زبانحال حضرت زینب (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مختار وطن پرست . ای آچمامیش گُلوم منه مینلر بهاریدون گلزاریم ایچره غنچه ده بیر گلعذاریدون . . حسرتدیم شیرین دیله شیرین دیلیم منیم گل بیر دیله دانشبیشتر

طرح 6

طرح 7

طرح 8

گیتمه ای نفس هوا تیره و شیطانی یولا #پندیات #سیفی_اردبیلی

پندیات . ✍️ #زبدهالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سیفی اردبیلی . گیتمه ای نفس هوا تیره و شیطانی یولا جهد ائله ال تاپاسان روشن و رحمانی یولا . دهر فانیدن هامی بار سفر باغلیاجاق آیق اول توشۀ عمر ایلمه خُسرانی یولا . اوچوقبیشتر

ترک ائدیر شامی خانم زینب مرضیه تبار #کوچ_شام #علیرضا_عباسی

کوچ از شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علیرضا عباسی ( احسان تبریزی ) ترک ائدیر شامی خانم زینب مرضیه تبار آچیلیب قید اسارت ولی یوخ دیلده قرار چخدیلار کنج قفسدن او پریشان بالالار دام ظلّامیدن آزاد اولوب اولادبیشتر

طرح 9

طرح 10

قبروندی بو یا روضۀ رضواندور حسین جان #اربعین #شهاب_اهری

اربعین زبانحال حضرت زینب (س) . ✍️ #زبدهالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حسین شهاب پور اهری . . قبروندی بو یا روضۀ رضواندور حسین جان ای شاه شهیدان زینب بو گوزل قبریوه قرباندور حسین جان ای قبله ی جانان . . بو شوره یئری قبرونبیشتر

بیر باش گوتور مزاریدن ایله نظر من خواهره #اربعین #عدلی_تبریزی

اربعین زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . عدلی تبریزی . . بیر باش گوتور مزاریدن ایله نظر من خواهره گلدیم سپم گوز یاشیمی قارداش بو قبر اطهره . قامت خمیده گلموشم قرخ گوندی غرق محنتمبیشتر

ای آچمامیش گلوم منه مینلر بهاریدون #کوچ_شام #مختار_وطن_پرست

کوچ از شام زبانحال حضرت زینب (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مختار وطن پرست . ای آچمامیش گُلوم منه مینلر بهاریدون گلزاریم ایچره غنچه ده بیر گلعذاریدون . . حسرتدیم شیرین دیله شیرین دیلیم منیم گل بیر دیله دانشبیشتر

دسته بندی درختی