زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:اربعین_ممتنع_مازندرانی

تا به خود آید دل بی غمگساران حسین #اربعین_ممتنع_مازندرانی

اربعین (( قامت گلگون )) . . ممتنع مازندرانی . . تا به خود آید دلِ بی غمگسارانِ حسین می روم در کربلا با بیقرارانِ حسین تا بپوشانم تنش می برم پیراهنش . . تا چشمه سار دیده را در غربتش جیحون کُنم با دلفگاری می روم مینای دلبیشتر

دسته بندی درختی