زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:اربعین_یحیوی_اردبیلی

شامدن گلدیم حسین عترت پیغمبریلن #اربعین_یحیوی_اردبیلی

اربعین . . مرحوم یحیوی اردبیلی . . شامدن گلدیم حسین عترت پیغمبریلن گئدورم یثربه آغ زلف و قرا معجریلن . . ثبت ائدوب خاطره ی کوفه و شاماتی باجون قصه ی ساعت دروازه ی ساعاتی باجون گردش کوچه و بازار و محلاتی باجون زینبون عزمبیشتر

دیار شامیدن گلدیم اورکده مین ملالیم وار #اربعین_یحیوی_اردبیلی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم یحیوی اردبیلی . دیار شامیدن گلدیم اورکده مین ملالیم وار خجالت چکمه دور قارداش باشیمدا چوخ جلالیم وار . . هله فکر ایلمه تک گلمیشم بو غملو صحرایه جلالیلن گلوبلر عترتبیشتر

سلام اولا سنه ای شاه کم سپاه حسین #اربعین_یحیوی_اردبیلی

اربعین . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم یحیوی اردبیلی . سلام اولا سنه ای شاه کم سپاه حسین گلوبدی زینب بی یار و بی پناه حسین . تاپوب نجات گلوب عترتون زیارتیوه قویوبدولار نجه گور یوزلرینی تربتیوه . سکینه منزلبیشتر

غم و محنتیم گلوبدور اؤرگیمده جوشه قارداش #اربعین_یحیوی_اردبیلی

اربعین . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم یحیوی اردبیلی . غم و محنتیم گلوبدور اؤرگیمده جوشه قارداش بو نه سرّدور مزارون اولوب آلتی گوشه قارداش . . . گوزیمون یاشیلا یازدوم سنه غم کتابی گتدوم دور ایاقه قبرونبیشتر

دسته بندی درختی