زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:تسلیت

دلا دئ آل عبانین جلالینه صلوات #عسکریه #سیدبشیرحسینی_میانجی

سلام روزتان ‌معطر به ‌عطر #صلوات #صلوات برترین ذکر هاست 🌹🌹 دلا دئ آل عبانین جلالینه صلوات پیمبرین اؤزیده همده آلینه صلوات معطّر ایله بو ذکریله محفل عشقی امام عسکرینون گول جمالینه صلوات #سیدبشیرحسینی_میانجی #ترکی . #حدیثبیشتر

او امامی که هامی ماخَلَقین سروریدی #عسکریه #رمضانی_خاکی

سلام روزتان ‌معطر به ‌عطر #صلوات #صلوات برترین ذکر هاست 🌹🌹 او امامی که هامی ماخَلَقین سروریدی طاهر اجدادی کیمین رِجس و خطا دن بریدی حجّت یازدهِ حق حسنِ عسکریدی سنه ده بلکه وئره خالق یکتا حسنات عالمون فخری اَبُ المَهدیهبیشتر

دسته بندی درختی