زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:تقائی

عاشق صادق چو بر جانان خود دل میدهد #حسینیه_تقایی_اردبیلی

سهم نوکر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم تقایی اردبیلی . عاشق صادق چو بر جانان خود دل میدهد عشق جانان را به دل رندانه منزل میدهد . کی ز بهر پنج روزی،عاشقی همچون حسین دست بیعت بر اباطیل وارذل میدهد . ننگ ازبیشتر

عروج ایله گوزلیم مزر آسمانه گوزلدی #اصغریه #تقایی_اردبیلی

زبانحال امام حسین (ع) در شهادت حضرت علی اصغر (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم تقائی اردبیلی . عروج ایله گوزلیم مزر آسمانه گوزلدی پر آچ پرنده که پرواز عاشقانه گوزلدی . . سنون مرامون ازلدن ایله مقدسیدی بوبیشتر

دسته بندی درختی