زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:تقدیم_اولسون_حسینچیلره

فخریم بودور که آل عبا آشناسیم #حسینیه #فیضی_اردبیلی

#تقدیم_اولسون_حسینچیلره . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . کربلایی رحیم فیضی اردبیلی . فخریم بودور که آل عبا آشناسیم شکر آللها که حُبّ ولا آشناسیم . بیر مجلسیله هر بشرین واردی اُلفتی من دلخوشام که بزم وفا آشناسیم بیشتر

دسته بندی درختی