زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:تلین_اوستونده_ابوالفضل_سسینی_آلدی_حسین

تلّین اوستونده ابوالفضل سسینی آلدی حسین #عباسیه #غمکش

روضۀ حضرت ابوالفضل (ع) . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم غمکش . تلّین اوستونده ابوالفضل سسینی آلدی حسین ئوز قویوب علقمه اول فاطمیه نور دو عین دالیسیجاق ائلدی زینب اونون شیون و شین گلدی قارداش باشینی قارداشیبیشتر

دسته بندی درختی