زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:تنگه_گلوب_خرابۀ_شامیده_آل_مصطفا

تنگه گلوب خرابۀ شامیده آل مصطفا #حقیر_خویی

کوچ از شام – اربعین . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حقیر خوئی . تنگه گلوب خرابۀ شامیده آل مصطفا بسکه یزید بی حیا گون بگون آرتوروب جفا . . شورش خلقیدن هراس ایلدی ظاهره گوره دوشدی بو فکره احترام ایلسونبیشتر

دسته بندی درختی