زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:تهنیت_ای_اهل_عالم

تهنیت ای اهل عالم گلدی دنیانون آقاسی #17ربیع #رمضانی_خاکی

میلادیه حضرت امام صادق (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . رمضانی (خاکی) . تهنیت ای اهل عالم گلدی دنیانون آقاسی صادق آل پیمبر عرش و فرشین مقتداسی . شهنشاه ولا امیر ماسوا فروغ دیده ی علی المرتضی . گوزوز آیدینبیشتر

دسته بندی درختی