زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:توئی_آنکه_سکه_سلطنت_زده_حق_بنام_تو_یا_علی

توئی آنکه سکّۀ سلطنت زده حق بنام تو یا علی #حیدریه #صغیر_اصفهانی

در مدح امام المتّقین ، امیرالمؤمنین علی علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم محمدحسین صغیر اصفهانی . توئی آنکه سکّۀ سلطنت زده حق بنام تو یا علی که بجز خدای تو مطّلع بود از مقام تو یا علی . شده خلقتبیشتر

دسته بندی درختی