زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:توتوشدو_غم_اودونا_شاد_گؤردوگون_کؤنلوم

اسیراولوب غمه صیّاد گؤردوگون کؤنلوم #مهدیه #فضولی

«کؤنلوم» ✍️زبدة الاشعار✍️ 🆔: @nohe_torki اکبر ستاری (قیزیل قلم) #تضمین از غزل حکیم ملا محمد فضولی اسیراولوب غمه صیّاد گؤردوگون کؤنلوم یارانمادی داغی فرهاد گؤردوگون کؤنلوم گِئدیب دی غارته بر باد گؤردوگون کؤنلوم موْمْبیشتر

دسته بندی درختی