زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:توپراقلار_اوسته_دوشموشیدی_شاه_انس_و_جان

توپراقلار اوسته دوشموشیدی شاه انس و جان #کوچ_کربلا_مختار_وطن_پرست

کوچ از کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مختار وطن پرست . توپراقلار اوسته دوشموشیدی شاه انس و جان سویموشدولار لباسنی اشرار بی امان . (آتلار قویانمازیدی ایاق ایستیدن یره) (1) عذر ایسترم بو عرضیمه یا صاحببیشتر

دسته بندی درختی