زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:توکمه_گوز_یاشیوی_مرجان_کیمی_دامانه_باجی

گیموسن رخت سفر قامت رعنایه علی #علومی_تبریزی

زبانحال حضرت صغری (س) به حضرت علی اکبر (ع) ✔️ سوال و جواب . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علومی تبریزی . ✔️ زبانحال حضرت صغری (س) . گیموسن رخت سفر قامت رعنایه علی سالموسان شورش غوغا دل صغرایه علی . . ایمدیبیشتر

دسته بندی درختی