زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:تویی_خلاصه_ارکان_و_انجم_و_افلاک

به شاه تشنه جگر گفت زینب غمناک #کوچ_کربلا #صامت_بروجردی

زبانحال حضرت زینب با برادر ، در قتلگاه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صامت بروجردی تضمین از شمس مغربی . . به شاه تشنه جگر گفت زینب غمناک دمی که دید تن چون گلش ز خنجر چاک فتاده بیکفن و غرقه خون به دامن خاکبیشتر

دسته بندی درختی