زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:تو_شعر_ناب_کتاب_زمانه_ای_مادر

تو شعر ناب کتاب زمانه ای مادر

مادر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ژولیده نیشابوری . تو شعر ناب کتاب زمانه ای مادر تو بهترین سخن جاودانه ای مادر . یگانگی است از خدا و می گویم پس از خدای یگانه یگانه ای مادر . بهار بی تو غم انگیزتر ازبیشتر

دسته بندی درختی