زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ثقفی_تهرانی

ای که به خلق جهان تویی سر و سرور #حضرت_معصومه

در مدح حضرت معصومه (س) . ✍️ زبدة الاشعار✍️ ?: @nohe_torki . آیت الله میرزا محمد ثقفی تهرانی . ای که به خلق جهان تویی سر و سرور شأن تو از قدر کاینات فزون تر . وقت ثنای تو ماتْ عقلِ خردمند گاه مدیح تو محوْ فکرِ سخنور بیشتر

دسته بندی درختی