زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ثنای_لطف_رضا_را_چه_سان_توانم_کرد

ثنای لطف رضا را چه سان توانم کرد #رضویه #محبی_مراغه_ای

ثنای لطف رضا را چه سان توانم کرد کنار سفرۀ احسان میهمانم کرد به درگهی که بر آن بوسه میزند جبریل نمود دعوت و زوّار آستانم کرد . #رضویه #محبی_مراغه_ای #رضویه_مدح #ثنای_لطف_رضا_را_چه_سان_توانم_کرد . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔:بیشتر

دسته بندی درختی